Systemy Alarmowe Sygnalizacji Włamania I Napadu (SSWiN)

Oferta » Systemy Alarmowe Sygnalizacji Włamania I Napadu (SSWiN)

 • Nam elementum
  Nam elementum

 

Jak zabrać się do montażu systemu alarmowego? Od czego zacząć? Poniżej prezentujemy krótki opis krok po kroku montażu alarmu.

 

Instrukcja ta pomoże każdemu przejść całą procedurę instalacji i uruchomienia systemu bez większych kłopotów. 

 

1. Przed montażem przeczytaj uważnie instrukcję instalatora, instrukcję obsługi centrali alarmowej oraz instrukcje sygnalizatorów, czujek i innych elementów wchodzących w skład systemu.

 

2. Wybierz miejsca do montażu centrali, czujników PIR, sygnalizatora.

 

 1. Czujki PIR montujemy na wysokości 2...4m (w zależności od danej czujki);
 2. Przewody prowadzimy w sposób możliwie ukryty (w ścianach, korytkach kablowych, itp.);
 3. Centrala powinna być zamontowana w pomieszczeniu chronionym (najlepiej bez okien) tak, aby osoba idąca do centrali została wykryta przez czujkę ruchu;
 4. Sygnalizator zewnętrzny powinien znajdować się wysoko, aby uniemożliwić manipulację przy nim osobom postronnym. Przewód do sygnalizatora powinien być prowadzony w sposób ukryty - najlepiej, jeśli wprowadzony jest do pomieszczenia pod obudową sygnalizatora. Jeśli sygnalizator będzie montowany na wysokości poniżej 3 metrów - konieczne jest zastosowanie sygnalizatora z własnym zasilaniem awaryjnym.

 

3. Zamontuj centralę (za pomocą kołków rozporowych - nie dokręcaj ich, zanim nie ułożysz przewodów!). Pamiętaj o tym, że centrala musi być podłączona do sieci 230V, a często także do linii telefonicznej.

4. Zamontuj czujniki PIR, sygnalizator oraz inne elementy systemu. Podłącz przewody i opisz je.

 1. montaż można dokonać przy pomocy kołków rozporowych, wkrętów lub gorącego kleju;
 2. przewód najlepiej prowadzić pod tynkiem. Jeśli nie ma takiej możliwości można umieścić je w korytkach kablowych (dostępne w sklepach elektrycznych, lub w naszym sklepie internetowym);
 3. zalecamy montaż każdego czujnika PIR na osobnym przewodzie.

 

5. Opisz przewody i doprowadź je do centrali.

 

 1. opisz poszczególne żyły w przewodzie - ich kolory wpisz do tabelki (przykład na końcu);
 2. całe przewody najlepiej opisać przyklejając do nich kawałek taśmy klejącej i na nich napisać np. "czujka pokój", " czujka wejście", "sygnalizator zewn.", "klawiatura 1", itp.;
 3. przewody wprowadzamy do obudowy centrali przez prostokątny otwór w tyle obudowy;
 4. przewody należy przyciąć na odpowiednią długość zostawiając "zapas" do swobodnego manipulowania w obudowie centrali.

 

6. Podłącz przewody do centrali według załączonego przykładowego schematu ideowego.

 

 1. podłącz czujki PIR, sygnalizatory, klawiatury i inne elementy systemu,
 2. połącz szeregowo wszystkie wyjścia sabotażowe (TAMP, TMP, SAB), a następnie końce powstałego obwodu podłącz pod odpowiednie zaciski centrali (np. przy połączeniu EOL/NC);

 

7. Podłącz zasilanie centrali zgodnie z załączoną instrukcją instalatora, zachowując wszelkie środki ostrożności. Podłącz akumulator.

 

8. Zazwyczaj po uruchomieniu centrala wskazuje awarię systemu. Ustaw wówczas zegar centrali. Jeśli awaria nadal jest sygnalizowana - sprawdź przyczynę awarii (funkcja opisana w instrukcji użytkownika).

 

9. Po sprawdzeniu działania systemu i ustawieniu parametrów pracy alarmu (programowanie) dokręć kołki rozporowe na których zamontowana jest centrala. Zamknij obudowę.

 

10. Sprawdź poprawność pracy systemu alarmowego. Włącz dozór, sprawdź, czy wszystkie czujki odpowiednio reagują, czy działa powiadomienie telefoniczne oraz czy dobrze funkcjonuje linia sabotażowa (otwarcie dowolnej obudowy powinno wyzwalać alarm bez względu na to, czy włączony jest dozór).

 

11. Zmień hasło serwisowe i hasło (hasła) użytkownika.