Telewizja przemysłowa - CCTV

Oferta » Telewizja przemysłowa - CCTV

Co to jest system CCTV? Z czego składa się system monitoringu TV?

Skrót CCTV pochodzi od angielskich słów: Closed Circuit TeleVision i oznacza telewizję połączoną w układzie zamkniętym. Ogólnie przez system CCTV rozumiemy zespół współpracujących urządzeń do odbioru, przetwarzania, przekazywania oraz archiwizacji i wyświetlania obrazu oraz dźwięku w obiektach monitorowanych.

W skład systemu CCTV wchodzą:

  • Kamery przemysłowe,
  • Obiektywy,
  • Urządzenia rejestrujące obraz,
  • Monitory,
  • Zasilacze,
  • Przewody transmisyjne lub systemy bezprzewodowe,
  • Obudowy, uchwyty i inne akcesoria